Menu:

 
Tauhan- ito ang mga tao nasa loob ng kwento
-Bida (ganda)
-Contrabida (sama)

Tagpuan- Kung saan natagpuan ang buong kwento

Banghay- ang plot
-panimula ay kung saan napakita yung mga tauhan (the start)
-tunggalian ang problema o climax
-kasukarlan ang pinaka "exciting" part.
-kakalasan ang solution sa problema
-wakas ang tapusan ng kwento
-kakintalas ang tema (theme) ng kwento
-pagpapahalaga (aral)