Menu:

SANGAY

Meron iba't ibang sangay sa Goverment. Ito ay tunkol sa mga batas:
Lehislatibo- yung gumagawa ng batas.
Eheketibo- yung pagtangal ng batas. 
Hudisyal- yung naghahato ng batas. 


Ayaw sa ugnay ng mga sangay:
Parlamentarya - Sabay yung tao sa Lehislatibo at Eheketibo.
Presidensyal - iba yung mga tao sa mga Sangay