Menu:

 

Mga Uri Ng Mapa

Pangkalahatang Mapang Sanggunian (general reference map)

Ito ay napakita ng mga anyong lupa, anyong tubig, at mga landmarks. Ito ay napakita ng mga daan at mga importante na lokasyon.

MGA HALIMBAWA NG PMS (PANGKALAHATANG MAPANG SANGGUNIAN)

·         Mapang pulitikal- ito ay napakita ng mga kabisera, mahalagang pook panda (landmarks)

Mapang Tematik (thematic map)

Ito ay nagpapakita ng mga distribusyon o kaayusan ng mga bagay. Meron dalwang halimbawa ng mapang tematik:

·         Temang Pisikal- ito ay napakita ng mga distribusyon ng mga mineral, vegetation, lupa, at ulan

·         Temang Kultura- napakita yung mga distribusyon relihiyon, wika, pangkat-etniko, at kalagayan.

IBANG URI NG MAPA:

·         Mapang Pangkalsada (road map) – ito ay napapakita yung mga kalsada at daanan ng mundo

·         Mapang Pampanahon (weather map) – ito ay ginagamit ng mga meteorologist para ipakita yung panahon.

·         Mapang pangdemograpiko (demographic map) – ay napakita kung magkanong ang populasyon sa isang bansa. Ito ay ginagamit kung gusto mo ilagay ng business.

\Leave a Reply.