Menu:

Pamahalaan nasa iisang tao ang kapangyarihan

Monarkiya
may limitadong at unlimitadong

LIMITADONG:
MGA HARI AY KAILANGAN SUNDIN YUNG BATAS O UTOS NA GINAWA NILA O MGA IBANG HARI NOON.
UNLIMITADONG:
YUNG MGA HARI AT REYNA AY GAGAWIN NG MGA BATAS. HINDI KINAKAILANGAN NILA SUSUNDIN YUNG BATAS NILA.

Tyranny
ITO YUNG MGA TAO NA HINDI NAGSUSUNOD SA MGA BATAS

Astinokrasya
MGA OPISYAL NABIBILANG SA MGA MATAAS NA LIPUNAN KAYAMANAN

Oligrakiya
MAY IMPLUENSYA YUNG INDIVIDUAL NA TAO

Plutokrasya
MAYAMONG INDIVIDUAL

Pamahalaan Nakarami Ang Kapangyarihan

tuwirang demograsya- yung mga tao ay gumagawa ng mga batas
di-tuwirang demograsya- nageelect yung mga tao kung sino yung pagagawa ng mga batas.
mobokrasya- ito yung mga tao nanagsusunod sa mga batas para sa kanilang layunin