Menu:

 
Mga Elemento Ng Mapa

Ito ay mga kailangan na sa mapa

·         Titulo – Ito ay napakita na kung anong uri ang mapa.

·         Legend – ito ang mga simbolo o markings na nasa mapa. Ito ay napakita kung anong mga pook na meron sa isang daanan.

·         Iskala – ito ay napakita ang mga ratio sa pagitan ng sukat o distansiya ng mapa katumbas na sukat o distansiya ng mundo.

·         Direksiyon – Ito ang marka (hilaga, timog, silangan, kanluran)

·         Langitude at latitude – ito ay napakita ng heograpikal sukat na nasa mapa.