Menu:

Procceso Ng Paggawa ng Batas

  1. Kailangan yung mga bayan ay magbibigay ng isang problema at kung ano yung batas na pwede tumulong ipatanggal sa problema.
  2. Kailangan pumili ng bayan ng isang representativo.
  3. Ang kongreso na may pokus sa batas ay kinakailangan aralin ang batas.
  4. Babaguhin nila ang batas, pagkatapos sabihin nila sa ibang kongreso.

Ibibigay nila sa pangulo:

-Kung gusto niya, pipirmahin niya.

-Kung ayaw niya,  ibabalik yung batas sa kongreso.


*PWEDE YUNG MGA KONGRESO AY BUMOTO KUNG PATUPID NILA O BAGUHIN NILA AT BABALIK SA PANGULO.