Menu:

Uri Ng Pamahalaan

Unitaryo- may sentral goverment na mayroon local goverment (united)Pederal - naghahati hindi sumasabay sa mga ibang lokasyonIt means, if California takes out the rule of devorce, it doesnt mean LA has to. Pero kung Unitaryo, sabay-sabay yung mga paglagay a pagtangal ng mga batas


BATAS PUNO PARA SA UNITARYO

SENTRAL GOVERMENT - LAHAT NG LUPA 
KUNG MAY BAGONG BATAS SA ISANT LOKASYON SA PILIPPINAS, YUNG IBANG LOKASYON DEN AY SASABAY, PAGTANGAL O PAGAGAWA.