Menu:

Mga Uri ng Batas

Picture
Pambansang Batas- batas mula sa kongreso.


Ordinansa- batas na ipinapatupad sa isang bayan o lungsod kung saan ito ginawa.


Kautusang Pambaranggay- ginawa para sa mga pook na sakap ng isang barangay.