Menu:

 
National Statistics Office – Ito ang mga populasyon nabibilang tuwing ika-5 taon

KOMPOSISYON- Ito ay tumutukoy sa mga katangian ng mga bumubuo sa isang populasyon

MGA KATANGIAN NG POPULASYON:

·         Katangiang pandemograpiko – Kasarian at gulang

Demograpiya- tawag sa pag-aaral ng populasyon

Demographer- tawag sa nagsasagawa ng pag-aaral ng populasyon

(Dependency ratio- umaasa sa inaasahan)

·         Katangiang panlipunan- antas ng literasi

Antas ng edukasyon

Lugar ng kapanganakan

Pagkamamamayan o lahing kinabibilangan

·         Katangiang pampamilya- katayuan sa kasal

Gulang ng ikasal

 

DISTRIBUSYON- Ito ay tumutukoy sa pagkakabah-bahagi ng mga mamamayan sa isang pook.

·         Hulwaran ng kakapalan o density ng populasyon

·         Hulwaran ng urbanisasyon

URBANISASYON- ang tawag sa unti-unting pagdami ng mga tao sa lugar na tinatawag ng urban

1.    Fertilidad- Ang pagdaragdag ng bagong miembro sa isang lugar

2.    Mortalidad- ang pagkawala ng mga miyembro dahil sa pagkamatay

3.    Pandarayuhan o migrasyon ng mga tao para pumunta sa ibang lugar para sa tirahan
Leave a Reply.